söndag 2 februari 2014

Systematiskt kvalitetsarbete

Lärgruppen som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete har gjort ett en film som presenterar en modell som de vill ha synpunkter på. Se filmen här: 

 

Följande frågor är gruppens deltagare särskilt intresserade av att få dina tankar om:


 • Vår idé innebär att kvalitet definieras av skolans medarbetare och skolledare och tydliggörs genom skolans helhetsidé.
  Hur ser du på det?
 • Vår idé innebär att kvalitetsarbetet består av att gemensamt på en skolenhet lära om sambandet mellan det vi gör (arbetssätt, lärprocessen) och det vi uppnår (resultaten) med det vi gör.
  Hur ser du på det?
 • I vår idé om kvalitetsarbete består dokumentationen i första hand av
  - Årets nya lärdomar om lärande och undervisning för att bidra till allt bättre kvalitet i barnens och ungdomarnas lärande och utveckling.
  - Årets förverkligande i vardagsverksamheten av helhetsidén och tidigare lärdomar.
  - En beskrivning av hur kvalitetsarbetet är organiserat för att kontinuerligt komma fram till nya lärdomar om lärande och undervisning.
  Hur ser du på det?
 • Hur ser du på styrdokumentens betydelse i vårt förslag till kvalitetsarbete?
 • Vilken betydelse skulle vårt förslag till kvalitetsarbete ha för dig i ditt arbete med att höja kvaliteten i barnens och ungdomarnas lärande?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar