torsdag 20 juni 2013

Arbetet fortskrider

Arbetet i fortskrider i samtliga lärgrupper, om än i lite olika takt.

I den grupp som arbetar med Helhetsidéers betydelse för, och i, skolan och förskolans praktik genomförs för närvarande flera undersökningar.

Utöver en redan genomförd enkätundersökning, genomförd av Hans-Åke Scherp vid Karlstad universitet, genomförs en enkätundersökning i Härryda. Undersökningen syftar till ökad kunskap om vad som är av betydelse för att en helhetsidé ska bli levande i praktiken.

I Uppsala och Sundsvall genomförs kvalitativa undersökningar i syfte att nå en fördjupad förståelse av vad som krävs för att helhetsidén ska bli levande i praktiken.

Arbetet med att analysera enkätmaterialet pågår och förhoppningsvis kan vi presentera några preliminära resultat redan i höst. I höst inleds även arbetet med att försöka se mönster i de kvalitativa data som upprättats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar