fredag 1 mars 2013

Nu är vi igång!

Nu har vi dragit igång arbetet i den nya Nätverket för lärandebaserad skolutveckling! Efter två inspirerande dagar i Karlstad kan vi konstatera att vi har tre lärgrupper som arbetar med att fördjupa sin förståelse av, och samtidigt bidra till kunskap med relevans för, skolors utveckling i ett lärandeperspektiv.
För närvarande ägnar sig nätverket åt kunskapsbildning inom följande läromården:
  • Helhetsidé
  • Lärandebaserad skolutveckling
  • Systematiskt kvalitetsarbete
På dessa sidor kommer du som är intresserad av att följa vårt arbete kunna ta del av vad som händer i nätverket och i lärgrupperna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar