tisdag 18 december 2012

Förberedelse inför första nätverksträffen

För att det i en hektisk skolvardag ska kännas meningsfullt att avsätta den tid och det engagemang som krävs för att arbetet i lärgruppen ska generera nya lärdomar och insikter är det viktigt att vi väljer problem/utvecklingsområde med omsorg. Området behöver kännas angeläget och viktigt att fördjupa förståelsen av och när vi ses ska vi hjälpas åt att formulera frågor som har en hög ”lär- och utvecklingspotential” inom de områden som vi skapar lärgrupper i.

Vi föreslår därför vi att du förbereder dig inför träffen genom att fundera över de problem/svårigheter eller frågor som är förknippade med det lärområde som du har valt eller kan tänka dig att välja:

  • Hur kommer dessa problem/svårigheter till uttryck i din vardagspraktik?
  • Hur gestaltar de sig för dig i ditt vardagsarbete?
 
Ett sätt att få fatt i dessa problem/svårigheter eller frågor och samtidigt påbörja arbetet med att samla in ett underlag för det gemensamma lärandet i din lärgrupp är att föra loggbok. Använd gärna veckorna fram till första nätverksträffen till detta. Det är enkelt och tar inte mycket tid i anspråk.
Förse dig med en anteckningsbok (fysisk eller digital) och se till att du har den tillgänglig i ditt arbete. Var särskilt uppmärksam på, och skriv ner, händelser, situationer eller aktiviteter i din vardagspraktik som på något sätt berör det lärområde du har valt. Försök beskriva dessa kortfattat. Fokusera särskilt på det som är problematiskt i dessa situationer dvs sådant som på något sätt…
… är svårt att hantera
… ger upphov till frustration (hos dig och/eller hos andra)
… inte blir så bra som du önskar eller som du har anledning att förvänta mig utifrån dina tidigare erfarenheter
… väcker frågor hos dig

När du träffar din lärgrupp första gången bildar dessa anteckningar ett värdefullt underlag med vars hjälp ni tillsammans kan ringa in och beskriva ett problem/lärområde som har relevans för ert vardagsarbete.  På detta sätt kan du bidra till att de frågor vi ägnar oss åt i nätverket har hög lär- och utvecklingspotential!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar